2021-03-29 12:38:38
zondag 18 april 2021 Aanvang: 09:30

Kerkdienst: 18 april - Open Deur Dienst

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: Ds. Nicolle Pronk
Collecte(s): 1e diaconie, Kledingbus Súdwest-Fryslân, 2e Evangelisatiecommissie

3e van Pasen. We nemen de rol die Petrus in het verhaal van Jezus speelt onder de loep. Simon wordt Kefas dat is Petrus, ook wel ‘rots’. “Heb je mij lief?” “Ik ben uw vriend”, zegt Petrus. We zingen: ‘Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam?’

De collecte is voor Kledingbus Súdwest-Fryslân. De doelstelling van de mobiele kledingbus is drieledig:
Ten eerste: willen wij een bijdrage leveren aan de ontmoetingsmogelijkheden en gemeenschapszin in de wijken en plaatsen waar we komen. Mensen die kleding brengen of halen, kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten.

Ten tweede: bieden wij gratis kwalitatief goede kleding aan. Ook kunnen boeken of speelgoed geleend of geruild worden. Daarnaast nemen we kleding in die niet meer gedragen wordt.

Ten derde: is de kledingbus een mooie plek voor mensen die weer eens wat werkervaring en structuur willen opdoen. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek.