2021-05-03 14:35:50

Kerkdienst: 9 mei 2021

zondag 9 mei 2021 Aanvang: 09:30

Aanvang: 09:30 uur
Voorganger: ds. A.T de Gorter, Harlingen
Collecte(s): 1e diaconie, Prinses Beatrix Spierfonds, 2e kerk

De orde van dienst vindt u onderaan deze pagina zodra deze beschikbaar is

Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds maakt zich sterk voor de genezing van spierziekten. En ons belangrijkste wapen in deze strijd is wetenschap-pelijk onderzoek. Hiermee willen we medicijnen ontwikkelen. We ma-ken gebruik van de allernieuwste technieken, die worden toegepast door de beste onderzoekers. De ontwikkelingen gaan razendsnel en we verwachten de komende jaren ook steeds sneller successen te kun-nen boeken. Wij zorgen dat het Nederlandse onderzoek op volle kracht draait met geld, de juiste keuzes en de beste mensen. En dat kunnen we alleen doen met jouw steun.


advertentie