2021-05-03 14:52:24

Kerkdienst: Pinksteren, 23 mei 2021

zondag 23 mei 2021 Aanvang: 09:30

Zondag 23 mei Pinksteren, bevestiging ambtsdragers
Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. N. Pronk
Collecte(s): 1e zendingswerk, Egypte, Stimulering Bijbellezen, 2e kerk
kindernevendienst

23 mei – Pinksteren
Op deze zondag nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers, mo-gen we ambtsdragers herbevestigen én verwelkomen we nieuwe ambtsdragers en stellen we nieuwe wijkmedewerkers in de bediening Kortom een bijzonder feestelijke dienst zal dit zeker worden. We vieren het feest van de uitstorting van de heilige Geest.

Tijdens Pinksteren wordt aandacht gevraagd voor christenen in Egypte.
Ons trouwe team van 9 medewerkers brengt de betreffende folders nog voor Pinksteren rond. Met dit bericht informeren we u ook.
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plek-ken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie.
Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL42 RABO 035 95 65 301 t.n.v. Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga onder ver-melding van “zendingscommissie”.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!


advertentie