2021-09-02 10:34:19

Kerkdienst: zondag 4 december 2022: 2e Advent

zondag 4 december 2022 Aanvang: 09:30

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: ds. Nicolle Pronk 
Collecte(s): 1e diaconie, Hartstichting, 2e kerk

De zondagen van advent: “Ik kan niet wachten”
De tijd van advent is een tijd van wachten. We zien uit naar de geboorte van Jezus en naar zijn komst als mens op aarde. Tegelijkertijd wachten we ook op de tijd dat Jezus terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de bijbel terug. De mensen in de bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte van Zijn goede toekomst. De mensen wachten op een messias en verlosser. Je-zus – zo maakt het kerstverhaal duidelijk – is de vervulling van de-ze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien.
 Op deze Tweede zondag van Advent zingt met ons mee en zingen wij met hen mee: het Christelijk gemengd koor Cantabilé o.l.v. Luuk de Vries. Op de zondagen die volgen horen we hoe Jozef, Simeon en Hanna, en de wijze mannen elk op hun eigen manier wachten op de vervul-ling van Gods belofte. De kring wordt steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?

 


advertentie