2021-10-05 21:04:52

Ledegearkomste IIsclub Rept U

maandag 22 november 2021 Plaats: Kafee De Buorren Aanvang: 18:00

Tradities zijn er om in ere te houden. Dus ook dit jaar zal de jaarvergadering van onze ijsclub op een maandagavond plaats vinden. U bent op 22 november welkom in Café De Buorren. De vergadering start om 18:00.

Naast de vaste agendapunten en de loterij (wie gaat er dit jaar naar huis met de Rollade van Gabe) hebben we ook een spreker. Hedman Bijlsma, ook wel bekend als de bibliothecaris van het ijs, zal ons verrassen met verhalen over barre winters, ijspret en legendarische schaatswedstrijden.

We volgen de Coronaregels van het café.advertentie