Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2021-11-03 21:10:44
woensdag 3 november 2021

Nieuws van Peuterspeelzaal Boartlik Bigjin

Bij ons op de peuterspeelzaal bereiden we kinderen van 2 tot 4 jaar voor op het basisonderwijs. De enthousiaste pedagogisch medewerkers, Michèlle en Petra, werken met de lesmethode  Uk&Puk. Een programma waarmee de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden uitgenodigd, uitgedaagd en gevolgd worden. De kinderen leren met elkaar om te gaan. Naar elkaar te luisteren, samen te spelen, samen plezier te maken,op elkaar te wachten enzovoort. Leren is herhalen, bij herhaling zal het kind meer in zich opnemen en eigen maken. Om deze reden adviseren wij om de peuters minimaal twee ochtenden te laten komen.

Peuterspeelzaal Boartlik Bigjin is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. 
De peuters worden gebracht tussen 8.15-8.30 uur en opgehaald tussen 12.00-12.15 uur.
De komende tijd nemen wij afscheid van meerdere vierjarigen die naar de basisschool gaan.  Hierdoor ontstaat er ruimte op alle ochtenden (Vooral de dinsdag wordt een klein groepje).

Is jouw kind (bijna) twee jaar, dan is hij/zij van harte welkom bij ons!
Misschien heb je dorpsgenoten, vrienden of buren met kinderen in deze leeftijdscategorie, breng ze op de hoogte van onze peuterspeelzaal en wat wij te bieden hebben! Heb je een vraag of wil je eerst even een kijkje komen nemen, neem dan gerust contact op: boartlikbigjin@hotmail.com.

Opgave (mag al vanaf een half jaar voor de tweede verjaardag) kan via de website van de stichting SKF in Franeker: www.kinderopvangfriesland.nl.Oudercomissie
Mijn naam is Greetje Veenstra, en samen met Reinder Althuis trotse heit & mem van onze twee kinderen; Tije & Diede. Tije ging met heel veel plezier naar de peuterspeelzaal ‘Boartlik Bigjin’ en zit nu in groep 1/2 op It Harspit en gaat op de maandag naar de BSO. Diede start over een klein jaartje bij de peuters. Ik werk als bestuurder in het basisonderwijs en vind het leuk om betrokken te zijn bij de beleidsvorming en ontwikkeling van Boartlik Bigjin. Om die reden heb ik me aangemeld bij de oudercommissie.  

Voor Tije was het in het begin best wel heel erg wennen bij de peuters en ik vond het heel fijn hoe Michèlle en Petra hier mee omgingen. Ze hadden oog voor hem, stelden hem op z’n gemak en gaven hem zelfvertrouwen. De peuterspeelzaal vormt een mooie voorbereiding op de basisschool. Liefde, positieve aandacht en beweging vind ik daarbij erg belangrijk.  
 
Wil je iets vragen of wil je iets inbrengen, laat het dan weten aan de oudercommissie of aan de medewerkers van Boartlik Begjin.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Greetje Veenstra 

 advertentie