Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2023-09-13 17:41:37
woensdag 13 september 2023

Ferhuzing

Hjirbij litte wij witte dat us mem Anne Schraa is ferhuze nei De Jouwer.

Har nije adres is:
Sint Theresia
t.a.v. Mw. Schraa - Schilstra
Prof. Titus Brandsmaweg 62
Appartement 230
8501 GC Joure

Besite is altyd wolkom!


advertentie