Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2021-03-29 13:39:01
zondag 24 oktober 2021

Gezocht: Postzegels, kaarten etcetera voor de zending

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten 

Helpt u mee? U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. 

“NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.” Lever dus alleen deze kaarten in!

Oude mobieltjes, cartridges en toners

Oude mobieltjes zijn geld waard net als Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor telefoons of cartridges een vergoeding.

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen

U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.

Waar kunt u inleveren?

Bij de Johanneskerk en bij Geertje Anke Bouma, Kappenburch 12 te Oppenhuizen. Telf: 559522

Wat levert het op?

In 2020 was de opbrengst € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en divers). Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

 


advertentie