Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2021-07-13 19:40:29
dinsdag 13 juli 2021

In memoriam: Cees Valkenburg

Ons bereikte het bericht dat op 12 juli op 95-jarige leeftijd in zijn woonplaats Joure is overleden de heer Cees Valkenburg. 

De heer Valkenburg was vanaf 1977 redactielid van de dorpskrant Top'63 en Dorpsnieuws. In de 25 jaar dat Valkenburg deel uit maakte van de redactie groeide het clubblad van voetbalvereniging Top'63 uit tot een volwaardige dorpskrant van Top en Twel en omstreken. De dorpskrant ging later verder als De Twilling en maakte in 2014 plaats voor de website Topentwelonline. 

In de volksmond bleef het dorpsblad altijd 'It Top-krantsje' en er zijn nog altijd veel Top en Twelsters die het krantje missen. Cees Valkenburg is mede door zijn redactiewerk benoemd tot erelid van vv Top'63. 

Wij wensen de familie van Cees Valkenburg veel sterkte toe!

Redactie Topentwelonline
Bestuur Mediastichting Top en Twel e.o.


advertentie