1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

zo 25-07

Hanneke Westert ljept alle froulju foarby!

Ferline wykein ferbettere fierljepster Hanneke Westert noch har persoanlike rekôr mei in sprong fan 15.60 meter en justerjûn yn Drylts wûn Hanneke (15) op 'e nij de wedstriid...