Hermes-tsjerke

Hermes-tsjerke

In 2013 kreeg de kerk van Uitwellingerga de naam Hermes-tsjerke. Het kerkgebouw uit 1690 is een rijksmonument en is sinds 1983 eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De plaatselijke commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert jaarlijkse diverse culturele activiteiten in de kerk, zoals exposities, concerten en lezingen. De kerk wordt ook gebruikt voor rouw- en trouwdiensten. 's Zomers zijn er zomeravonddiensten, georganiseerd door de Protestanste Gemeente van Oppenhuizen/Uitwellingerga.

Heeft u soms zelf een idee voor een aktiviteit in ons kerkje? Een leuke hobby misschien, waarover u best eens wat zou willen vertellen, een bijzondere reis, die u met woord en beeld onder de aandacht wilt brengen? Laat het ons weten via één van de bestuursleden van de plaatselijke commissie.


Volg ons op Facebook en Instagram.

Plaatselijke Commissie

Bestuursleden:

Gerrit Riphagen (V) Merkelstrjitte 43 8625HX Oppenhuizen 0515-559305
Anke Branderhorst Brêgesleatswei 3 8624 TR Uitwellingerga 0515-559521
Marieke Wittermans (P) Sjaerdawei 35 8625 HR Oppenhuizen 0515-559332
Saskia Stellinga (S) Sjaerdawei 2 8625 HS Oppenhuizen 0515-559479
Ella Hoen Dr. G A Wumkesstraat 21 8501 DL Joure 0513-856865
Herman Epema Brêgesleatswei 25 8624 TV Uitwellingerga 0515-559798
Klaas Oosterheert Koartebaen 10 8624 TD Uitwellingerga 0515-559986
Regina Oosterhaven (PR) Lytse Sudein 13 8624 TS Uitwellingerga 06-46118871
Ria Rijpkema-van Veen Jarichtstrijtte 16 8625 TD Oppenhuizen 06-40277776

V=voorzitter P=Penningmeester S=secretaris
PR = Public Relations


Mailcontact : mwittermans@home.nl
Website: www.aldefrysketsjerken.nl