Top en Twel in 't kort

Oppenhuizen (Toppenhuzen) en Uitwellingerga (Twellingea of Twellegea) worden meestal kortweg aangeduid met "Top en Twel". De dorpen maken deel uit van de gemeente Súdwest Fryslân.

Vroeger waren de veehouderij, visserij en scheepsbouw de belangrijkste bronnen van inkomsten. Tegenwoordig is dat de waterrecreatie en alle industrie die daarmee samenhangt.  Veel van de oude boerderijen in het tweelingdorp zijn omgebouwd tot luxe woonhuizen of recreatiebedrijven.

Centraal punt in het dorp is MFC It Harspit, waarin zowel het dorpshuis als de basisschool zijn gevestigd. Dit in 1980 geopende centrum is in 2011 en 2012 ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd.

In de dorpen heerst een grote ondernemingszin getuige de bijna 100 (!) bedrijven en bedrijfjes die er zijn gevestigd. Daarnaast houdt Top en Twel er een bloeiend verenigingsleven op na. Zo telt dit kleine tweelingdorp maar liefst ca. 70 verenigingen!

Jaarlijks vindt er een aantal evenementen plaats. In januari en februari wordt verdeeld over twee of drie weekenden het Durk de Jager Driebandentoernooi gespeeld. Op 27 april wordt Koningsdag gevierd met afwisselend een rommelmarkt, vrijmarkt, kofferbakverkoop en vertier voor jong en oud. In juni worden de Dorpsfeesten gehouden. Op 11 november is de Sint Maartenoptocht voor de kleintjes en eind november is de feestelijke intocht per boot van Sinterklaas, met aansluitend een feest in it Harspit.

De voertaal in de dorpen is Fries. Van nieuwkomers wordt niet meteen verwacht dat ze ook Fries zullen gaan spreken maar wel dat ze binnen een redelijke termijn Fries leren te verstaan. 

  • Aantal inwoners Oppenhuizen (per 1 januari 2021): 1075
  • Aantal inwoners Uitwellingerga (per 1 januari 2021): 425

advertentie