Hoe is Topentwelonline ontstaan?

Oppenhuizen en Uitwellingerga en omstreken hebben sinds 2007 een eigen website. Deze valt onder de “Mediastichting Top en Twel e.o.”. De website telt ruim 400 pagina's met informatie over het dorp, en een index met alle voorzieningen, verenigingen en bedrijven. De stichting is in 2006 opgericht in samenwerking met Doarpsbelang en voetbalvereniging Top'63.

TOP  Nieuws
De oorsprong van het dorpskrantje van Oppenhuizen en Uitwellingerga ligt bij de voetbalvereniging TOP'63. Het bestuur vond dat TOP'63 te weinig in het nieuws kwam en besloot daarom op initiatief van toenmalig voorzitter Hendrik Gosse Schraa zelf met een verenigingsblad uit te komen. Het eerste TOP Nieuws verscheen in november 1972 en bestond louter uit een aantal aan elkaar geniete vellen met wedstrijdverslagen en nieuws van en over de voetbalclub. Schraa was degene die alles zelf deed in die tijd. Jarenlang was hij de man die de touwtjes in handen had. Velen die H.G. Schraa nog hebben gekend, zullen zich zijn doorzettingsvermogen en tomeloze energie nog kunnen herinneren.

 

TOP'63 & Dorpsnieuws
De eerste jaren bestond het krantje alleen nog uit voetbalnieuws, maar er kwam steeds meer dorpsnieuws bij. In 1977 besloot de heer Schraa de naam te wijzigen in TOP'63 & Dorpsnieuws en kwam het krantje iedere maand uit. Pas in 1981 werd een redactieteam samengesteld. Deze bestond uit: Hendrik G. Schraa, Douwe Tilkema, Jan Smit, Gerke Venema, Cees Valkenburg en Antje van der Zee-Speelman.

Het redactieteam kende in de loop der jaren vele wisselingen. Ieder redactielid had op zijn eigen wijze inbreng in het voetbal- en dorpsnieuws. Cees Valkenburg en Klaas de Vries zijn door de voetbalclub benoemd tot resp. erelid en lid van verdienste voor de jarenlange inzet.

 

De Twilling
In de loop der tijd werd het krantje steeds meer dorpsnieuws en steeds minder TOP nieuws. In 2007 werd dan ook besloten om het krantje zelfstandig te maken en af te splitsen van de voetbalclub. Een moeilijke beslissing, maar gelukkig hoefde de dorpskrant niet op eigen benen verder. Onderdak werd gevonden bij de pas opgerichte Mediastichting Top & Twel. Een initiatief van het bestuur van Doarpsbelang, omdat men bezig was met de lancering van de eigen dorpswebsite 'Topentwelonline'.

De redactie vond dat er ook een andere naam voor de dorpkrant moest komen. Er werd een prijsvraag onder de bewoners uitgeschreven. Gekozen werd voor de naam 'De Twilling', een verwijzing naar de tweelingdorpen Oppenhuizen/Uitwellingerga.

Dorpskrant De Twilling is nog een aantal jaren doorgegaan, maar door de opkomst van social media en het succes van de dorpswebsite 'Topentwelonline' schoof het krantje steeds verder naar de achtergrond. De redactie slaagde er niet in het tij te keren en uiteindelijk werd besloten te stoppen met de de uitgifte van dorpskrant De Twilling. De laatste editie van De Twilling verscheen op 30 juni 2014 (het juni-/julinummer). Zo kwam er na ruim 40 jaar dus een einde aan de dorpskrant van Top & Twel en omstreken.

 

Drukkerij
Al vanaf het begin is een heel team van vrijwiligers actief met de opmaak, typewerk, drukken, vouwen, insteken, nieten en bijsnijden van de boekjes. Hoeveel vellen papier er in al die jaren door verschillende handen zijn gegaan, is niet te tellen. Het zal ergens in de miljoenen liggen.

In de begintijd werden de boekjes bij toerbeurt gestencild en in elkaar gezet bij de familie Schraa en de familie Hoekstra thuis in de Bonningastrjitte.

In 1983 verhuisde de drukkerij naar de TOP-Kantine (nu kapsalon TopHairfashion). De stencilmachine werd vervangen door een kleine offsetpers, waar de medewerkers vervolgens jarenlang mee uit de voeten konden. Later in 1994 verhuisde de drukkerij mee naar de huidige TOP'63 accommodatie aan De Bou en kreeg het een eigen ruimte. Deze ruimte wordt nu ook gebruikt als bestuurskamer.

In 2004 is het drukwerkproces gedigitaliseerd. Via de laptop wordt het boekje op een digitale copier geprint. Het in elkaar zetten van de boekjes blijft handwerk.

Na het stoppen van dorpskrant De Twilling is de apparatuur van de drukkerij per 1 oktober 2014 overgedragen naar de kerkelijke gemeente van Top & Twel. Hiermee heeft de kerk de mogelijkheid gekregen het kerkblad It Tsjerkefinster in eigen beheer uit te brengen.

Een beeld uit de jaren '80. Bonnie Metselaar, Lieske Donker, Pier Elsinga en Hessel Bloemhof zijn druk bezig met het in elkaar zetten van de dorpskrantjes.