Stuurgroep Gaswinning Top en Twel

Stuurgroep Gaswinning Top en Twel

Stuurgroep Gaswinning Top & Twel houdt u via deze pagina Top&Twel Online op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. de gaswinning en de gesprekken met Vermilion en andere (overheids-)instanties. Heeft u vragen, opmerkingen, tips & tricks voor ons? Stuur dan een mailtje naar  StuurgroepGaswinTopEnTwel@outlook.com

Heeft u de Nulmeting laten uitvoeren en daarvan een rapport ontvangen? Stuur dit rapport dan naar onze Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel via e-mailadres: StichtingNulmetingTopEnTwel@outlook.com

In Top & Twel leeft bij veel dorpsgenoten ongerustheid over een goede afloop van de gaswinning: "Wat gaat er precies gebeuren? Is er kans op schade? en Zo ja, hoe wordt dat dan opgelost? Krijgen we hier ook "Groninger toestanden?"

De stuurgroep gaswinning Top & Twel, samengesteld uit leden van Bewonersvereniging De Grachten, Ondernemersvereniging Top & Twel en Doarpsbelang Top & Twel, heeft inmiddels diverse gesprekken gevoerd met de afvaardiging van Vermilion Energy B.V. In deze gesprekken worden  onderwerpen als nulmetingen aan woningen en gebouwen, procedures bij eventuele schademeldingen, nakomen van de gemaakte afspraken besproken. 

Daarnaast roept de Stuurgroep eigenaren van woningen en bedrijfspanden op tot het laten uitvoeren van Nulmetingen (zie pagina Nulmeting) en de rapporten hiervan in bewaring te geven bij de Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel, die speciaal voor dit doel is opgericht. Als er in de toekomst schade aan uw huis optreedt kunt u bij deze Stichting uw eigen meting maar ook die van anderen uit uw buurt opvragen die u kunt gebruiken voor een eventuele rechtsgang.

 

Nulmeting

De Stuurgroep Gaswinning roept eigenaren van woningen en bedrijfspanden op tot het laten uitvoeren van Nulmetingen (zie pagina Nulmeting) en de rapporten hiervan in bewaring te geven bij de Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel, die speciaal voor dit doel is opgericht. Als er in de toekomst schade aan uw huis optreedt kunt u bij deze Stichting uw eigen meting maar ook die van anderen uit uw buurt opvragen die u kunt gebruiken voor een eventuele rechtsgang.                                                                                                                                                                                    

Wat is een ‘Nulmeting’?

Een nulmeting is een beschrijving van de huidige staat van uw huis of bedrijfspand. De beschrijving, in tekst, aangevuld met foto’s, dient door een gespecialiseerd bureau opgesteld te worden.

Mei 2024.

Velen hebben inmiddels gehoor gegeven aan onze oproep: er zijn al meer dan 200 nulmetingen uitgevoerd in onze dorpen! 

Nog niet iedereen heeft het rapport aangeboden aan de Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & TwelZoals wij in onze bericht in februari aangaven is het belangrijk 

1)  dat zoveel mogelijk eigenaren van huizen en bedrijfspanden een nulmeting laten doen  

2) dat de resultaten van de nulmeting gezamenlijk beheerd gaan worden in een daartoe opgerichte stichting: Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten  Top & Twel.

3) hoe meer dorpsbewoners/bedrijfseigenaren meedoen, hoe groter de kans dat bij een rechter aangetoond kan worden dat schade verband houdt met de gaswinning. Samen staan we sterk!

De stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel is speciaal voor het beheer opgericht door Doarpsbelang Top & Twel samen met Vereniging de Grachten en de Ondernemers Vereniging Top & Twel. De Stichting bewaart de toegezonden nulmetingsrapporten. Als er in de toekomst schade aan uw huis optreedt kunt u bij de Stichting uw eigen meting maar ook die van anderen uit uw buurt opvragen die u kunt gebruiken voor een eventuele rechtsgang.

Iedereen die een huis of een pand bezit in onze dorpen kan dus bijdragen aan het vergroten van de kans op een succesvol afhandelen van de eventuele gaswinningsschade door zelf een nulmeting te laten verrichten en deze te laten registreren bij de daarvoor opgerichte stichting. De gegevens van de nulmeting blijven in de stichting bewaard, ook nadat u uw pand eventueel verkocht hebt. Dat is van groot belang voor de toekomst van onze dorpen, en het is bij verkoop een toegevoegde waarde voor uw huis/bedrijfspand.  

Een nulmeting kunt u laten doen door een gespecialiseerd bureau. De kosten voor het opstellen van een nulmeting zijn voor de  eigenaar/opdrachtgever.  Door de Stuurgroep Gaswinning Top & Twel zijn een 4-tal bureaus benaderd te weten:

Vergnes                       Vergnes-expertise.nl/diensten/nulmeting                                info@vergnes-expertise.nl

Kienbouwadvies      Kienbouwadvies.nl/schade-expertise                                        info@kienbouwadvies.nl

Quattro                        Quattro-expertise.nl/dienst/bouwkundige-opname             mdehaan@q-e.nl

1) Laat dus een nulmeting doen en  

2) Geef het rapport door aan de Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel via e-mailadres: StichtingNulmetingTopEnTwel@outlook.com.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de Stuurgroep Gaswinning Top en Twel via e-mailadres: StuurgroepGaswinTopEnTwel@Outlook.com.

 

Mei freonlike groet,

Stuurgroep Gaswinning Top & Twel

Luuk Westert, Eddie Meijer, Paul Brunsmann, Duco Kriele, Hans Rink Bergsma en Theo Verboom

Samenstelling Stuurgroep

De Stuurgroep Gaswinning Top & Twel is samengesteld uit bestuursleden van Doarpsbelang Top & Twel, OndernemersVereniging Top & Twel en Bewonersvereniging De Grachten: 

Luuk Westert, Eddie Meijer, Paul Brunsmann, Duco Kriele, Hans Rink Bergsma en Theo Verboom