Oranjevereniging Top & Twel

Oranjevereniging Top & Twel

De Oranjevereniging Top & Twel organiseert elk jaar evenementen in de tweelingdorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga.

De Oranjevereniging Oppenhuizen en Uitwellingerga is een vereniging die jaarlijks de dorpsfeesten organiseert en een evenement organiseert om Koningsdag te vieren. De vereniging is opgericht in 1912 en zet zich sindsdien in voor het bevorderen van de saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel in beide dorpen. 

Het doel van de vereniging is om bij te dragen aan de viering van nationale feestdagen en om de lokale gemeenschap te versterken. Dit doen wij onder andere door het vieren van de verjaardag van onze koning en andere belangrijke gebeurtenissen binnen ons koningshuis. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook denken aan het leveren van een bijdrage tijdens de nationale dodenherdenking.

Jaarlijks organiseert de Oranjevereniging een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Tijdens Koningsdag worden er bijvoorbeeld markten, spelletjes en optredens georganiseerd. Tijdens de dorpsfeesten in de zomer zijn er vaak diverse sport- en spelactiviteiten voor zowel kinderen, jeugd en volwassenen, livemuziek, een bingo avond en een zweefmolen. 

De vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Naast dat het bestuur vrijwillig de taken op zich neemt kan de vereniging ook absoluut niet zonder alle vrijwilligers die zich op alle momenten inzetten om een bijdrage te leveren. Lid worden van de vereniging is mogelijk en wordt aangemoedigd om zo de organisatie en uitvoering van de evenementen te ondersteunen en te helpen bij het versterken van de lokale gemeenschap. 

Bestuur

 

Voorzitter Geart-Jan Blom oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Secretaris Dieuwke Atsma oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Penningmeester Fedde Siemensma oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Bestuursleden Jorrit van der Meer  
  Johanna Faber  
     
     

Programma Dorpsfeesten

De dorpsfeesten vinden in 2023 plaats op 8, 9, 10 en 11 juni!

Yeehaw, de zomer komt eraan en dat betekent dat het weer tijd is voor de legendarische dorpsfeesten van Oppenhuizen en Uitwellingerga! Dit jaar duiken we in het thema van cowboys en cowgirls met country en western stijl, en we hebben een programma dat zo geweldig is dat het de laarzen van je voeten blaast! Stof je cowboyhoed af, oefen je lasso vaardigheden en maak je klaar om met ons mee te doen aan een wild avontuur vol plezier en feest!

Op donderdag trappen we af met een ouderwets gezellige bingo! Zet je cowboyhoed op, trek je laarzen aan en kom in stijl, want behalve dat je kans maakt op prachtige prijzen, geven we ook een speciale prijs aan de best geklede cowboy of cowgirl. Giddy up! En alsof dat nog niet genoeg is, worden deze prijzen ook nog eens mede mogelijk gemaakt door de lokale ondernemers die onze gemeenschap steunen. Dus doe gezellig mee, roep 'Bingo' en maak er een geweldige avond van!

Op vrijdag gaan we overdag allemaal als jonge, onstuimige kalfjes tekeer met allerlei activiteiten en spellen speciaal voor de jongste dorpsbewoners. Maar zodra de zon ondergaat, laten we onze innerlijke cowboy of cowgirl los en gaan de voetjes van de vloer!

Op zaterdag dagen we je uit om samen met je team deel te nemen aan een reeks spannende spellen die passen bij het thema van het Wilde Westen. Van prison break tot een echte rodeo-competitie, het wordt een dag vol avontuur en competitie. Maar wees gewaarschuwd, want alleen de beste teams kunnen de felbegeerde prijzen winnen! En dan, wanneer de zon ondergaat en de stofwolken van het slagveld zijn opgetrokken, gaan we over naar de avond waar we genieten van een knallend optreden van een live band. Dus trek je cowboylaarzen aan, want we gaan dansen!

Op zondag sluiten we de dorpsfeesten af met een kerkdienst in de tent, waar we samen stil staan bij de mooie momenten van het afgelopen weekend en waar we dankbaar zijn voor de gezelligheid, vriendschap en saamhorigheid die we met elkaar hebben gedeeld.

Het wordt een mooie afsluiting van een geweldig weekend, waar we met veel plezier op terug zullen kijken.

Wij hopen jullie allemaal te zien!

 • Het bestuur

Programma Koningsdag

Woensdag 27 april 2023 vieren wij weer gezamenlijk Koningsdag op 't Bertuspleintje!

Op donderdag 27 april 2023, verandert het anders zo rustige dorp Uitwellingerga weer in een feestelijke plek vol kleur en vrolijkheid. Het is Koningsdag en dat betekent dat jong en oud zich verzamelen op het Bertuspleintje om te genieten van alle festiviteiten. 

Vanaf 13:00 uur zijn mensen druk bezig met het opzetten van hun kraampjes en kleedjes voor de vrijmarkt. Kinderen kijken er al weken naar uit om hun speelgoed te verkopen en misschien wel wat nieuwe schatten te vinden! Ondertussen wordt er door het bestuur en vrijwilligers hard gewerkt aan het opzetten van de bar, het klaarzetten van de hamburgers en het installeren van de draaimolen. 

Als de klok 13:30 uur slaat, stroomt het plein vol met mensen gekleed in oranje. Het feest kan beginnen! DJ Felipe zorgt voor vrolijke muziek en al snel hebben zowel kinderen als volwassen het ritme te pakken. De draaimolen draait op volle toeren en de kinderen gieren van plezier! Ondertussen maken ouders een praatje met elkaar onder het genot van een drankje aan de bar. 

En dan is daar het draaiend rad. Mensen verzamelen zich rondom het rad en houden hun adem in terwijl het rad begint te draaien. Zou het geluk hen toelachen vandaag? De spanning is voelbaar en zodra iemand wint, wordt er hard gejuicht en geklapt! 

Terwijl de middag vordert, komt 18:00 uur steeds dichterbij. Als feestganger nog niet moe? Dan is Eetcafé de Buorren officieel the place to be voor de afterparty! 

Vind jij dit net zo’n prachtig vooruitzicht als wij? Wees er dan zeker bij! 

Zelf je schatten verkopen op de vrijmarkt? Meld je dan van te voren aan bij het bestuur via: oranjeverenigingtopentwel@gmail.com

Wij hopen jullie allemaal te zien!

 • Het bestuur

 

Privacystatement

Privacystatement

Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga, gevestigd te Oppenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga
Afkelansdyk 7
8625TD Oppenhuizen
oranjeferiening@topentwelonline.nl

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de functionaris gegevensbescherming van de Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga, en is te bereiken via oranjeferiening@topentwelonline.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Oranjevereniging - Oppenhuizen Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze verenging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam(en)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het aan de hand van uw lidmaatschap kunnen vaststellen de hoogte van de contributie;
 • Toegangs- en leeftijdscontrole kunnen uitvoeren bij entree feestterrein.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MS Office (Word, Excel & Outlook) voor correspondentie met de leden, overheden en ledenadministratie;
 • Google Drive voor het beveiligd opslaan van de documenten van de Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oranjeferiening@topentwelonline.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via oranjeferiening@topentwelonline.nl.

Inschrijf- en Automatisch incasso formulier

Inschrijfformulier nieuwe leden en tevens voor bestaande leden op automatische incasso

 

Contributie

Aangepaste contributie per 01-04-2022

Met ingang op 01 april 2022 is de contributie, conform de algemene ledenvergadering, aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn inmiddels verwerkt in de bijbehorende documenten zoals het inschrijf- en automatisch incasso formulier. De wijzigingen zijn als volgt: 

Kinderen < 16      € 0,00         € 0,00

Jeugd 16 tot 18   € 8,00         € 8,00

Volwassen            € 8,00         € 10,00

Senioren               € 3,50         € 5,00


advertentie