Gezondheidszorg

Voor (gezondheids)zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn we grotendeels aangewezen op Sneek, maar enkele instellingen en verenigingen zijn in Top en Twel op dit gebied actief.

Op de pagina's in dit menu vindt u de belangrijkste aanbieders per groep.


Thuiszorg Zuidwest Friesland heeft een eigen pagina op deze website. Klik op de link Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Huisartsen

De dichtstbijzijnde huisartsen zijn in Sneek. Huisartsen
Als u dringend een huisarts nodig heeft tijdens de avond of nacht, in het weekend of op een feestdag,

bel dan de dokterswacht of het spoednummer van uw eigen huisarts:

0900-112 7 112
Meer info op: www.dokterswacht.nl


 

Huisartsenpraktijken:


Huisartsen Nij Túndoarp

acw.praktijkinfo.nl

Graaf Adolfstraat 10-001
8606 BT Sneek

Telefoon: 0515-412555

Spoednummer 0515-417 046

Huisartspraktijken:
- Cazemier en van der Werf
- Snoek en Urff


Gezondheidscentrum 'It Noard'

huisartsenitnoard.praktijkinfo.nl

Dr Kuyperlaan 1
8603 AZ Sneek

Spoednummer 0515-433 652

Huisartspraktijken:
- Kingma - Tel. 0515-412 612
- Toot - Tel. 0515-433 493
- Th. Bakker  - Tel.  0515-413 155 - www.thbakkerhuisarts.nl
- P.H. Heeres - Tel. 0515-412 612
- I.F. Zijlstra, - Tel. 0515-767 280


Huisartsenpraktijken Simmerdyk

huisartsensimmerdyk.uwartsonline.nl

Simmerdyk 14a,
8601 AK Sneek
Telefoon: 0515-548185

Spoed: 0515-412645

Huisartspraktijken:

- K.J. Birza / D. van der Weide - Tel. 0515-413681
- I.M.F. Krikke / R.W.B. Poortman- Tel. 0515-430360
- van den Akker - Tel. 0515-412 526


Praktijk 'It Krúswetter'

itkruswetter.praktijkinfo.nl

Van Giffenstraat 6
8601EX Sneek
Telefoon  0515-412624

Spoed: 0515-424090

Huisartspraktijken:

- Mw. H.P.M. Coerts-Croonen & Mw. J.J. Keizer
- Dhr. A.B. Brijder & Mw. E.P. Fledderus-Haven


Huisarts S.M. Huismans

huisartshuismans.praktijkinfo.nl

Zeilstraat 1,
8605 BK Sneek
Telefoon: 426677

Spoed:
Overdag: (0515) 426677, keuze 1
Buiten kantooruren 0900 112 7 112 (Dokterswacht Friesland)

 

Mondzorg

Ook voor mondzorg zijn we aangewezen op Sneek. Mondzorg
Op deze pagina een lijst met praktijken voor zover die thans bij ons bekend zijn.


 

Kliniek Tandheelkunde & Implantologie Sneek
Simmerdyk 14B, 8601 ZP Sneek. Tel. 0515-430840.
www.tandartssneek.nl

Tandartspraktijk Leonora
Willemstraat 1, 8601 GH Sneek. Tel. 0515-432778.
www.tandartsleonora.nl

(Kinder)Tandheelkundig Centrum Sneek
Goeman Borgesiuslaan 43, 8603 BH Sneek. Tel. 0515-433929.
www.tandartsinsneek.nl

Tandheelkunde De Loten
Westereems 16 8602 CR Sneek. Tel.  0515-414731.
www.tandheelkundedeloten.nl

Tandartspraktijk Keller
Kanaalstraat 4, 8601 GA Sneek. Tel. 0515-443362 / 0515-418565.
www.tandarts.com.nl

Kraan Tandheelkunde Bredyk
Bredyk 6, 8601 ZD Sneek. Tel. 0515-415484.
www.kraantandheelkundebredyk.nl

Kraan Tandheelkunde Willemstraat
Willemstraat 1, 8601 GH Sneek. Tel. 0515-416787.
www.kraantandheelkundewillemstraat.nl

Tandartsenpraktijk De Jong en Menso
Parkstraat 22, 8601 GS Sneek. Tel. 0515-439855. 
www.dejongenmenso.nl

Ozon Tandzorg
Simmerdyk 6, Sneek. Tel. 0515-431260
www.ozontandzorg.nl

Apotheken

Voor uw medicatie kunt u terecht bij de volgende apotheekvestigingen in Sneek Apotheken


Kring-apotheek Postma
www.apotheekpostma.nl  
Oosterdijk 65
8601 BR Sneek

Telefoon: 0515-412316
Fax: 0515 417614
Email: info@apotheekpostma.nl


Service Apotheek Sasburg
www.apotheeksasburg.nl  
Ype Staakstraat 1
8607 BH Sneek

Telefoon:  0515 41 17 11
Fax:  0515 41 16 12
Email:  apotheeksasburg@ezorg.nl


Service Apotheek van der Sluis
www.apotheekvandersluis.nl  
Simmerdijk 14G
8601 ZP Sneek

Telefoon: 0515 425 050
Fax: 0515 433 736
Email: info@apotheekvandersluis.nl

(Servicebalie Albert Heijn, Middelzeelaan Sneek)


Coöperatieve Spoedapotheek Sneek UA (Antonius Ziekenhuis)
www.mijnantonius.nl  
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Telefoon: 0515-488568
Fax: 0515-488880
Email: ASPsneek@antonius-sneek.nl

Antonius Ziekenhuis

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
Postbus 20.000
8600 BA ZK Sneek
Tel.: 0515-488888

Website: www.mijnantonius.nl

Openingstijden

De openingstijden verschillen per specialisme en/of afdeling.

Kijk bij het betreffende specialisme voor de openingstijden.

Wilt u op bezoek bij een patient bekijk dan onze algemene bezoektijden.

WMO-voorzieningen

Gemeente Súdwest-Fryslân http://www.topentwelonline.nl/uploads_logos/939.jpg
Telefoon: 0515-14 0515
Bellen ma t/m vrij 9-16 uur

E-mail: info@sudwestfryslan.nl

Website: www.sudwestfryslan.nl


 

Hulpmiddelen en ondersteuning Wmo

Soms heb je een aanpassing nodig in je woning om het leven wat makkelijker te maken. Of je wilt graag huishoudelijke hulp, omdat het je alleen niet meer lukt. Wij vinden het belangrijk om je hierbij te helpen. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kun je bij ons terecht voor verschillende hulpmiddelen en ondersteuning.

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over bijvoorbeeld hulp en ondersteuning, Wmo, vervoersvoorzieningen en onze gebiedsteams.

sudwestfryslan.nl/thema/zorg-en-ondersteuning

EHBO

Eerste Hulp Bij Ongelukken
Wilt u meer weten over EHBO en misschien een cursus volgen?

EHBO Afdeling Sneek:
Contact: mw. M.M.P. van Rij-Plas
Koartebaen 9
8624 TD Uitwellingerga
Tel. 06 5189 7337
E-mail: info@ehbosneek.nl  

Kijk op onze eigen regionale website: www.ehbosneek.nl voor adressen bij u in de buurt.

AED locaties

Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt. Bekijk op deze kaart waar dringend AED's nodig zijn.


AED-locaties in Top en Twel:

Voetbalkantine:
De Bou 39
8625 JB Oppenhuizen
Niet publiek toegankelijk


Plan De Grachten:
Koartebaen 7
8624 TD Uitwellingerga
Publiek toegankelijk


Bedrijventerrein Bregefinne:
Bregefinne 1
8624 TX Uitwellingerga
Publiek toegankelijk


MFC "It Harspit":
P.Walmastrjitte 8A
8625 HE Oppenhuizen
Publiek toegankelijk


Jachthaven De Watervriend:
Sjuwedyk 10-12
8624 TV Uitwellingerga
Niet publiek toegankelijk

Tip! Download de HartslagNu app.