Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

De dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga vallen onder de gemeente Súdwest-Fryslân, een gemeente met 89 kernen en ruim 90.000 inwoners. In oppervlakte de grootste gemeente van Nederland. 

Voor nieuws en informatie van de gemeente verwijzen wij je naar de website: www.gemeentesudwestfryslan.nl.


Openingstijden
Meldformulier gemeente
Afvalkalender
Officiële bekendmakingen


Inwoners van Boornzwaag kunnen terecht bij gemeente De Fryske Marren.