2022-01-02 17:12:57

Teaterfoarstelling Echt Wier!

zaterdag 19 maart 2022 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Op 19 maart 2022 spylje de Fryske akteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma it teaterstik 'Echt Wier!' yn MFC It Harspit. 

Sjoch foar mear ynformaasje en foar de kaartferkeap op de webside fan It Harspit:
https://itharspit.nl/activiteiten/janarends-en-marijkegeertsma-echtwier/

Ha jim f​​​​​ragen of wolle jim mear ynformaasje? Stjoer in mail nei evenementen@itharspit.nl.

Oant sjen yn It Harspit!


advertentie