2023-03-31 15:46:53

Training: Omgaan met dementie

vrijdag 12 mei 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 09:30

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, dus krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel, bij de (sport)vereniging of op het werk.

Samen met gemeente Súdwest-Fryslân organiseert Sociaal Collectief in mei en juni trainingen GOED omgaan met dementie in Sneek, Oppenhuizen, IJlst en Scharnegoutum .

In de training leert men wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en hoe je op een goede manier om kunt gaan met iemand met dementie. Daarnaast wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, wordt besproken hoe het geleerde toegepast kan worden en worden tips gegeven. De training wordt gegeven door trainers van Samen dementievriendelijk en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname aan de training is gratis.

Op vrijdag 12 mei 9.30-12.00 uur wordt er een training gegeven in It Harspit. Een overzicht met alle data en locaties is te vinden op www.sudwestfryslan.nl/dementievriendelijk.

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.


advertentie