2024-04-15 15:19:51

Algemene Ledenvergadering Doarpsbelang

donderdag 23 mei 2024 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Op donderdag 23 mei 2024 houdt Doarpsbelang de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

De agenda voor deze avond is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag jaarvergadering 2023.

     Dit verslag is op de Doarpsbelang-pagina op Top & Twel Online te vinden, zie https://www.topentwelonline.nl/assets/download/0Boqwx0flY

     en zal op de jaarvergadering niet integraal worden voorgelezen.

     Opmerkingen en / of vragen hierover zullen natuurlijk wel worden behandeld.

4. Jaarverslag 2023 tot heden / Actualiteiten

     Actualiteiten worden in combinatie met punten uit jaarverslag behandeld omdat de meeste onderwerpen dezelfde zijn als wat er op dit moment speelt:

 • Dorpsvisie
 • Gaswinning
 • Woningbouw
 • Tunnel
 • A7 / N7

5. Financiën

 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Verkiezing nieuwe kascommissie

6. Bestuurszaken

 • Nieuwe Bestuursleden:
  •  Hetty Schuil
  •  Anne Meester
 •  Aftredend:
  • Luuk Westert (voorzitter) - niet herkiesbaar

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

U bent van harte welkom!!


advertentie