2021-09-22 15:27:26

ALV De Laatste Eer

vrijdag 22 oktober 2021 Plaats: MFC "It Harspit" Aanvang: 20:00

Graag nodigen wij onze leden uit voor de 90ste algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” op vrijdag 22 oktober 2021 om 20:00 uur in “it Harspit” te Oppenhuizen.

Tevens nodigen wij alle meerderjarige leden uit voor de daarop aansluitende extra algemene ledenvergadering die tot doel heeft om de statuten van de vereniging te wijzigen. Voor de statutenwijziging is de conceptakte voor de statutenwijziging beschikbaar voor inzage t/m de extra algemene ledenvergadering bij “it Harspit”. Vraag hierna bij de bar. De conceptakte is tevens beschikbaar op de website van De Laatste Eer op www.topentwelonline.nl

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Jaarverslag 2020
 6. Verslag kascommissie 2019
 7. Verslag kascommissie 2020
 8. Jaarverslag penningmeester 2019
 9. Jaarverslag penningmeester 2020
 10. Contributie -  uitkering
 11. Bestuursverkiezing
  • K. Nieuwenhuis aftredend en niet herkiesbaar
  • W. Hoogland kandidaat bestuurslid
 12. Introductie commissie Toekomst DLE o.l.v. Theo Verboom
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 15. Pauze met koffie

Agenda Extra Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Toelichting noodzaak statutenwijziging
 3. Stemming Statutenwijziging
 4. Spreker: Alex de Boer
 5. Sluiting met slokje

Alex de Boer vertelt over verschillende manieren van uitvaartmogelijkheden.   


Geplaatst door: De Laatste Eer

advertentie