2021-09-22 15:27:26

ALV De Laatste Eer

vrijdag 24 maart 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Hierbij nodigen wij u uit voor de 92ste algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” op vrijdag 24 maart om 20:00 uur in “it Harspit” te Oppenhuizen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Notulen jaarvergadering 2022
  5. Jaarverslag 2022
  6. Verslag kascommissie 2022
  7. Jaarverslag penningmeester 2022
  8. Contributie -  uitkering
  9. Rondvraag
  10. Sluiting met een slokje

Geplaatst door: De Laatste Eer

advertentie