4 Nieuwsberichten (1 t/m 4)

wo 31-08

It Harspit trapt af met ‘Wat Soesto!’

De vakanties zijn voorbij en dat betekent dat de deuren van it Harspit ook weer open gaan. De start is aanstaande zaterdag met de theatervoorstelling 'Wat Soesto!'

do 21-04

Skoaljeugd ûnder de yndruk fan ‘It Deiboek fan Anne Frank’

It binne spannende tiden foar toanielferiening Fordivedaesje, want nei twa jier kin dan einlings it teaterstik 'It Deiboek fan Anne Frank' opfiert wurde. Freed 22 april is net alinnich de...

wo 9-02

Teater: ‘Echt Wier!’ yn MFC It Harspit

Wy geane der fanút dat it aanst wer kin: Teater en eveneminten yn It Harspit! Op sneon 19 maart spylje de Fryske akteurs Jan Arendz en Marijke Geertsma it teaterstik 'Echt Wier!' yn...

wo 15-12

Theatervoorstelling ‘Wat Soesto!’ opnieuw uitgesteld

De coronamaatregelen met de avondlockdown zijn verlengd tot en met 14 januari en dat betekent dat de theatervoorstelling 'Wat Soesto!' in MFC It Harspit opnieuw is uitgesteld. De...