Timmerbedrijf Hiemstra

Scheepstimmerbedrijf en expertise

Botenbouw: 
Nieuwbouw/reparatie
Restauratie
Betimmering/schilderwerk
Winterstallling
Materialen
Helling tot 12 ton
Doe het zelf loodsScheepszakenexpertise
Taxaties van schepen
Technische rapporten 
Restauratiebegeleiding