De Helpende Hân - Vrijwillige Hulpdienst

De Helpende Hân - Vrijwillige Hulpdienst


Al sinds 1991 kent Top & Twel de vrijwillige hulpdienst "De Helpende Hân". De vrijwilligers uit de beide dorpen staan al meer dan 30 jaar klaar voor jong en oud in Top en Twel. 

De vereniging biedt hulp aan individuele inwoners en gezinnen van Oppenhuizen/Uitwellingerga die zich, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet zelf kunnen redden. 
De (niet structurele) hulp wordt in principe minimaal 24 uur tevoren aangevraagd bij de contactpersoon van de Helpende Hand, en wordt geboden door een team van vrijwilligers. Vrijwel alle hulp wordt zonder kosten verleend. Alleen voor vervoer en boodschappen die met de auto gedaan worden, wordt een vergoeding gevraagd. 

· Inspringen in noodsituaties in een huishouding.
. Hulp bij kleine 'medische' handelingen die in andere gevallen door een huisgenoot zouden kunnen worden gedaan. 
· Kleine, niet structurele, klusjes in huis.
· Boodschappen in eigen dorpen.
· Wandelen met zieke jongeren, ouderen of revaliderende personen.
· Autovervoer en/of begeleiding naar huisarts, ziekenhuis of kapper in de regio Sneek, IJlst, en Joure.
· Gezelschap houden van ouderen en zieken, tijd voor een kopje koffie/thee of een spelletje. 
. Kinderoppas aan huis tijdens bijvoorbeeld ziekenhuiscontrole of artsbezoek
· Hulp bij formulieren/aanvraag zorg, administratie enz.


De Helpende Hân staat voor jonge en oude mensen klaar: 

Hebt u een hulpvraag van tijdelijke aard? Bel dan voor meer informatie over de mogelijkheden die De Helpende Hân u te bieden heeft:

 


Wist u dat.....

.... de Helpende Hân meer dan honderdvijftig hulpvragen per jaar krijgt
.... de hulpvragen altijd via de contactpersoon moeten worden ingediend (en zoveel mogelijk minimaal 24 uur tevoren)
.... de vrijwilligers u heel graag helpen
.... u de ritprijs mag delen met uw medepassagiers

Heeft u een hulpvraag?

De Helpende Hân biedt hulp in situaties waarin een persoon of een gezin het (tijdelijk) niet zelf redt, of waarin een persoon / gezin (tijdelijk) wat extra aandacht nodig heeft. 

U kunt daarbij denken aan:

 • Inspringen in noodsituaties in een huishouding. (bij plotselinge ziekte, ziekenhuisopname oid).
 • Kleine, niet structurele, klusjes in huis. (het incidenteel ophangen van een lamp, een plankje, het verplaatsen van een meubel oid)
 • Boodschappen in eigen dorpen.
 • Wandelen met jongeren, ouderen of revaliderende personen. (dit kan ook op regelmatige basis)
 • Autovervoer en/of begeleiding naar huisarts, ziekenhuis of kapper in de regio Sneek, IJlst, en Joure.
 • Kortdurend gezelschap houden van ouderen en zieken. (zodat iemand niet alleen zit als de huisgenoot verplichtingen elders heeft. 
 • Hulp bij formuleren/aanvraag zorg, administratie, online informatie / online formulieren enz. (niet structureel)

Wat kost vervoer?

Voor het vervoer per auto wordt een onkostenvergoeding gerekend, Deze kunt u direct aan de vrijwilliger betalen.

De tarieven per rit zijn als volgt:

 • Top & Twel € 2,00
 • Sneek € 5,00
 • Joure, IJlst € 7,00
 • Leeuwarden / H'veen € 10,00

(Maakt u met meer personen gebruik van het vervoer, dan kunt u de ritprijs onderling delen)

Als u langer dan anderhalf uur op de bestemming blijft, of geen begeleiding nodig heeft, dan kan de vrijwilliger tussen brengen en halen naar huis gaan.

U betaalt in dat geval twee ritten. De kosten van parkeren zijn voor rekening van de cliënt. Zorgt u voor enkele euro's aan kleingeld?

Bestuur

 

Bestuur telefoonnummer
Sjoerdje Brouwer(voorzitter) tel.nr. 559607 / 06-14771108
Bij geen gehoor: Esther Smit (secretaris) tel. nr.559054 (na 18.00 uur) / 06-23602597
Sonja Ozinga (Penningmeester) tel. nr. 559943

 

 

          Bankrekeningnummer:  NL67RABO0304229261

Foto's & Video's