De Helpende Hân


Al vanaf 1991 kent Top & Twel een vrijwillige hulpdienst: De Helpende Hân.

De vereniging biedt hulp aan inwoners/gezinnen van Oppenhuizen/Uitwellingerga die zich, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet zelf kunnen redden. De (niet structurele) hulp dient minimaal 24 uur tevoren te worden aangevraagd en wordt geboden door een team van vrijwilligers. Vrijwel alle hulp wordt zonder kosten verleend. Alleen voor vervoer en boodschappen die met de auto gedaan worden, wordt een vergoeding gevraagd. 


De Helpende Hân staat voor jonge en oude mensen klaar: 

Hebt u een hulpvraag van tijdelijke aard? Bel dan voor meer informatie over de mogelijkheden die De Helpende Hân u te bieden heeft:

 


Wist u dat.....

.... de Helpende Hân meer dan honderdvijftig hulpvragen per jaar krijgt
.... de hulpvragen altijd via de contactpersoon dienen te worden ingediend (en het liefst 24 uur tevoren)
.... de vrijwilligers u heel graag helpen
.... u de ritprijs mag delen met uw medepassagiers

Heeft u een hulpvraag?

De Helpende Hân biedt hulp in situaties waarin een persoon of een gezin het (tijdelijk) niet zelf redt.

U kunt daarbij denken aan:

 • Inspringen in noodsituaties in een huishouding.
 • Kleine, niet structurele, klusjes in huis.
 • Boodschappen in eigen dorpen.
 • Wandelen met jongeren, ouderen of revaliderende personen.
 • Autovervoer en/of begeleiding naar huisarts, ziekenhuis of kapper in de regio Sneek, IJlst, en Joure.
 • Kortdurend gezelschap houden van ouderen en zieken.
 • Hulp bij formuleren/aanvraag zorg, administratie enz.

Wat kost vervoer?

Voor het vervoer per auto wordt een onkostenvergoeding gerekend, Deze kunt u direct aan de vrijwilliger betalen.

De tarieven per rit zijn als volgt:

 • Top & Twel € 2,00
 • Sneek € 5,00
 • Joure, IJlst € 7,00
 • Leeuwarden / H'veen € 10,00

(Maakt u met meer personen gebruik van het vervoer, dan kunt u de ritprijs onderling delen)

Als u langer dan anderhalf uur op de bestemming blijft, of geen begeleiding nodig heeft, dan kan de vrijwilliger tussen brengen en halen naar huis gaan.

U betaalt in dat geval twee ritten. De kosten van parkeren zijn voor rekening van de cliënt. Zorgt u voor enkele euro's aan kleingeld?

Bestuur

 

Bestuur telefoonnummer
Sjoerdje Brouwer(voorzitter) tel.nr. 559607 / 06-14771108
Bij geen gehoor: Esther Smit (secretaris) tel. nr.559054 (na 18.00 uur) / 06-23602597
Sonja Ozinga (Penningmeester) tel. nr. 559943

 

 

          Bankrekeningnummer:  NL67RABO0304229261