2022-01-28 10:32:38
vrijdag 28 januari 2022

Tsjerke wer iepen foar tsjinsten

Mei de ferromming fan de koroanamaatregels komt ek de mooglikheid frij om wer nei tsjerke ta te gean. Kommende snein (30 jannewaris) sil de tsjinst dus wer sa goed as normaal yn tsjerke hâlden wurde. 
 

Sjoch hjir foar mear ynformaasje omtrint de tsjinsten yn tsjerke. 


advertentie