Top en Twel van Toen naar Toekomst

Top en Twel van Toen naar Toekomst

Top en Twel - Van Toen naar Toekomst is een gezamenlijk initiatief van Doarpsbelang Top en Twel, de Energiecoöperatie Top en Twel (ECTT) en de werkgroep Top en Twel Duurzaam.

De werkgroep Top en Twel van Toen naar Toekomst wil, met alle inwoners, een dorpsvisie ontwikkelen én actieplannen maken om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren.

Dorpsvisie Top en Twel 2023 in de maak.

Een dorpsvisie wordt gebruikt door de gemeente en door onze lokale verengingen, organisaties  en bedrijven. Er wordt beleid op gemaakt en ideeën worden uitgevoerd.  
We willen een goede dorpsvisie, gedragen door de inwoners van Top & Twel. Van jong tot oud, van nieuwe bewoners tot “hier geboren en getogen zijn”. We willen een dorpsvisie waarin iedereen zich kan herkennen en waarin voor iedereen punten zitten waaraan hij/zij mee kan doen. 

Er komen zaken in naar voren die direct praktisch uitgevoerd kunnen worden. Ook zullen er dingen in staan die op langere termijn ontwikkeld worden. 

De Werkroep Dorpsvisie Top & Twel ontwikkelt deze op basis van: 

  • Waardering huidige situatie, 

  • Enquête, 

  • Interviews, 

  • Bijeenkomsten. 

Werkgroep

Werkgroep:

 

Brede werkgroep