Top en Twel van Toen naar Toekomst

Top en Twel van Toen naar Toekomst

Top en Twel - Van Toen naar Toekomst is een gezamenlijk initiatief van Doarpsbelang Top en Twel, de Energiecoöperatie Top en Twel (ECTT) en de werkgroep Top en Twel Duurzaam. De Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT), Protestantse Kerk Nederland (PKN) en It Harspit hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief.

De werkgroep Top en Twel van Toen naar Toekomst wil, met alle inwoners, een dorpsvisie ontwikkelen én actieplannen maken om de leefbaarheid in onze dorpen te verbeteren.

Top en Twel van Toen naar Toekomst is de werktitel voor het proces om tot zowel een nieuwe dorpsvisie als tot concrete acties te komen.

Top en Twel Toen naar verhaal Ids Kuindersma

Op de derde dorpsavond voor Top en Twel van Toen naar Toekomst heeft Ids Kuidersma de ontstaansgeschiedenis van Top en Twel verteld, ondersteund door foto's, verzameld door Victor Hesselink.

Hier vindt u het verhaal.

Doarpsvisie Top en Twel 2024 - 2045

De doarpsvisie, Top en Twel van Toen naar Toekomst, is bijna klaar.

Hier kunt u de samenvatting óf de volledige versie lezen. 

 

Op de vierde dorpsavond worden de reacties op de vorige versie besproken

De vierde dorpsavond wordt gehouden op 22 mei 2024 in It Harspit om 20.00

 

U bent van harte welkom.

Doarpsvisie Top en Twel 2023 in de maak.

Een dorpsvisie wordt gebruikt door de gemeente en door onze lokale verengingen, organisaties  en bedrijven. Er wordt beleid op gemaakt en ideeën worden uitgevoerd.  
We willen een goede dorpsvisie, gedragen door de inwoners van Top & Twel. Van jong tot oud, van nieuwe bewoners tot “hier geboren en getogen zijn”. We willen een dorpsvisie waarin iedereen zich kan herkennen en waarin voor iedereen punten zitten waaraan hij/zij mee kan doen. 

Er komen zaken in naar voren die direct praktisch uitgevoerd kunnen worden. Ook zullen er dingen in staan die op langere termijn ontwikkeld worden. 

De Werkroep Dorpsvisie Top & Twel ontwikkelt deze op basis van: 

  • Waardering huidige situatie, 

  • Enquête, 

  • Interviews, 

  • Bijeenkomsten.