2024-02-20 17:32:46
woensdag 21 februari 2024

Doarpsvisie voor Top en Twel - Wat is de stand van zaken?

Op dit moment wordt er druk geschreven, meegelezen, bijgesteld en zo verder… Diverse dorpsgenoten die zich tijdens de tweede en derde dorpsavond in it Harspit hebben aangemeld hebben samen met de brede werkgroep de conceptversie gelezen en van reactie voorzien. Soms heel feitelijk ‘klopt dat wel?’, soms heel wenselijk ‘dat zou mooi zijn’ en soms een combinatie ‘mooi, maar is dat wel haalbaar’ en soms ook gewoon type- en spelfouten aangegeven.

Alle reacties worden nu verwerkt in een eindconcept van de doarpsvisie. De brede werkgroep bespreekt deze dan nog één keer en als het eindconcept goed genoeg wordt bevonden, dan wordt deze versie aan iedereen in de dorpen beschikbaar gesteld. Iedereen kan de concept-doarpsvisie lezen en een reactie sturen. Spannend maar de doarpsvisie is van ons allemaal en draagvlak is essentieel.

Als alle reacties uit de dorpen zijn verwerkt, dan organiseren we de volgende en alweer vierde dorpsavond in it Harspit. Inmiddels een vertrouwde bijeenkomst waarin we als dorpelingen met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van Top en Twel. Voor de zomer verwerken we de laatste reacties uit de vierde dorpsavond en, na akkoord van de brede werkgroep, heeft Top en Twel een nieuwe Doarpsvisie Top en Twel van Toen naar Toekomst!

Organisatie verder
Het hele proces wordt gevolgd en gestimuleerd door de Brede werkgroep en door de kerngroep. De kerngroep bestaat uit leden van: Doarpsbelang, de ECTT (de energiecoöperatie Top en Twel), Top en Twel Duurzaam, de OVTT (Ondernemersvereniging), de PKN (Protestantse Kerken Nederland) en it Harspit. De brede werkgroep bestaat, naast bovengenoemden, uit geïnteresseerde en actieve dorpelingen. Hoe mooi is dat!

Voor informatie, vragen of om mee te doen met de doarpsvisie of met de werkgroepen kunt u contact opnemen via mail of met een telefoontje aan één van de betrokken organisaties (allen te vinden op Topentwelonline). Ook kunt u mailen naar de secretaris van de kerngroep Doarpsvisie corriedam@kpnmail.nl.advertentie