2024-04-20 18:20:57
zondag 21 april 2024

Doarpsvisie Top en Twel van Toen naar Toekomst 2024 - 2045

De doarpsvisie is bijna klaar! De zes thema's: Mooie en fijne leefomgeving, Woonplek voor Allen, Samen Top en Twel, Omgaan met Schaarste, Bedrijvigheid en Gastvrijheid en Toerisme worden gepresenteerd. Huis-aan-huis is inmiddels een verkorte versie verspreid.

In onze Dorpsvisie zijn we ambitieus en durven we te dromen. Niet alle dromen komen altijd uit, maar wat misschien eerst onmogelijk lijkt, blijkt vaak met vereende krachten toch te kunnen worden gerealiseerd. Immers "Wat net kin, is noch nea bard".

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je reageren tot uiterlijk zondag 5 mei 2024.

Reageren kan op dorpsvisietopentwel@gmail.com of contact opnemen met een van de betrokken organisaties.

•             Doarpsbelang Top en Twel (Luuk Westert, Annet Schukken)

•             Energie coöperatie Top en Twel (Koos Oosterhaven)

•             Top en Twel Duurzaam (Marieke Verf)

•             Ondernemersvereniging Top en Twel (Theo Verboom, Jeroen Bijlsma)

•             Protestantse Jerk van Top en Twel ( Mariëtte Bouma)

•             MFC It Harspit (Jappie Wijnja)

Op de vierde dorpsavond op woensdag 22 mei 2024 om 20.00 uur in It Harspit presenteren we de reacties op de concept dorpsvisie.

Via onderstaande link vind je de Doarpsvisie en de samenvatting van de doarpsvisie.

https://www.topentwelonline.nl/voorzieningen/2331/top-en-twel-van-toen-naar-toekomst#page_3062advertentie