2023-12-17 16:34:33
zondag 17 december 2023

Impressie 3de dorpsavond 29 november 2023

Woensdag 29 november was de derde dorpsavond in het kader van Top en Twel van Toen naar Toekomst.

De derde Dorpsavond bestond uit 2 delen

Het deel voor de pauze ging vooral over het proces tot nu toe: Waarom een visie, wat zijn de bronnen, wie zijn er betrokken, wie zijn er aan het schrijven. Deze informatie kunt u vinden op de site Van Toen naar Toekomst op Top en Twel online. Lucie Gelderblom en Johannes Lankester van Doarpswurk, die ook het visie-traject tot nog toe begeleid hebben, namen ons mee in inspirerende gerealiseerde voorbeelden uit andere dorpen. Ook die worden op de site geplaatst. Eind februari hoopt de schrijversgroep, gebaseerd op alle bronnen,  de 3 dorpsavonden en de inspiratie, een concept dorpsvisie Top en Twel gereed te hebben. Deze concept dorpsvisie zal dan centraal staan op de 4de dorpsavond.

Na de pauze zijn we in actie gekomen. Uit alle bronnen komen ook hele concrete ideeën en wensen naar voren, die meteen opgepakt kunnen worden en die niet afhankelijk zijn van een visie. Per actietafel konden geïnteresseerden zich aansluiten.

De actietafels zijn: realiseren van kleine bedrijvigheid zoals fietsenmaker, theetuin, foodtruc, koffiepunt / verlagen geluidsoverlast A-7 verlagen door 80 km/stil asfalt / dagtoerisme, inclusief fiets- en wandelpaden ontwikkelen /  ruilmarkten organiseren /  entree dorpen verbeteren en wegwijs maken nieuwkomers.

Alle actietafels zijn goed bezocht en de vervolgafspraken om tot uitvoering over te kunnen gaan, zijn per actietafel gemaakt! Het bruiste van de energie. Het sprankelt in Top en Twel en velen willen zich inzetten om concreet in actie te komen en iets voor de dorpen te realiseren. Er waren ruim 40 aanwezigen.

Goed om te weten is dat de brede werkgroep en de kerngroep zicht en regie houden op het hele proces en op alle acties. Bij de kerngroep hebben zich, naast de oorspronkelijke initiatiefnemers (Dorpsbelang, ECTT en T&T Duurzaam) inmiddels ook de OVTT (ondernemersvereniging) en de PKN (Kerk) aangesloten.

Als u zich wilt aansluiten bij 1 van de werkgroepen, neem contact met ons op. U kunt ook altijd de Brede werkgroepbijeenkomsten bezoeken. De volgende bijeenkomst is op 24 januari om half 8 in it Harspit.advertentie