2023-07-02 07:52:41
zondag 2 juli 2023

Info-avond ‘Van Toen naar Toekomst’ op 13 juli

Doarpsbelang heeft het initiatief genomen om tot een nieuwe Dorpsvisie te komen. Op 20 april 2023 is er al een eerste bijeenkomst geweest, met als onderwerp de openstelling van de enquête en een schets van Toen naar Toekomst. Op deze goed bezochte avond is duidelijk geworden dat het onderwerp velen aanspreekt, maar dat er ook nog vragen zijn over het waarom, het proces en de inhoud van een dorpsvisie.

Doarpsbelang hecht eraan dat een dorpsvisie gedragen wordt door zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden in onze dorpen. Een dorpsvisie gaat ons namelijk allemaal aan. Om die reden wordt er een tweede avond georganiseerd op donderdag 13 juli van 20.00 tot 22.00 in it Harspit . 

Voorlopige resultaten dorpsenquête 
De eerste helft van de avond zal in het teken staan van het waarom van een visie, het proces om tot een visie te komen en hoe u zelf en belangengroeperingen uit het dorp hieraan kunnen deelnemen. Ook is er veel ruimte tot vragen stellen. Tevens zullen de eerste voorlopige resultaten van de enquête met u worden gedeeld. Dit zullen ruwe resultaten zijn die nog niet diepgaand zijn geanalyseerd of geduid. Dat willen we in het vervolg van het proces met de nodige zorgvuldigheid gaan doen.

Na de pauze willen we u uitnodigen om in kleine groepen aan te geven wat u belangrijk vindt; dat kunnen visie-elementen zijn of juist heel erg concrete zaken waar het dorp meteen mee aan de slag kan. En wat wilt u meegeven aan het kernteam Doarpsvisie om tot een zorgvuldig geformuleerd en breed gedragen visie te komen. Afsluitend volgt een korte terugkoppeling en afsluiting van de avond.

Enquête 
De enquete is inmiddels gesloten en is 319 maal ingevuld. Dit betekent 49% van alle huishoudens en 25% van de inwoners boven de 15 jaar. Daarmee kunnen we zeggen dat er een behoorlijk representatief beeld gegeven kan worden over hoe inwoners van Top en Twel denken over het wonen, de inrichting van de ruimte, de bedrijvigheid en de (sociale) voorzieningen in onze dorpen, voor nu maar ook naar de toekomst toe. We willen u graag bijpraten over de eerste voorlopige resultaten (!) van de enquête en vooral over hoe we vanuit alle informatie en gezichtspunten tot een dorpsvisie kunnen komen.

Agendaadvertentie