2023-06-30 21:53:11

Uitnodiging ‘Van Toen naar Toekomst’ met 1e resultaten enquête

donderdag 13 juli 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Deze avond zal in het teken staan van het waarom van een visie, het proces om tot een visie te komen en hoe u zelf en belangengroeperingen uit het dorp hieraan kunnen deelnemen. Ook is er veel ruimte tot vragen stellen. Tevens zullen de eerste voorlopige resultaten van de enquête met u worden gedeeld. Dit zullen ruwe resultaten zijn die nog niet diepgaand zijn geanalyseerd of geduid. Dat willen we in het vervolg van het proces met de nodige zorgvuldigheid gaan doen.


Programma

Welkom, namens Doarpsbelang, Luuk Westert voorzitter Doarpsbelang en Koos Oosterhaven, één van de initiatiefnemers

  • Doel van de avond
  • Waarom een Dorpsvisie
  • Hoe willen we komen tot een Dorpsvisie? 
  • Voorlopige resultaten van de enquête
  • Pauze

In kleine groepen worden de volgende vragen beantwoord:

1. Wat vindt u belangrijk?

2. Wat wilt u de Kerngroep Doarpsvisie meegeven?

  • Plenaire terugkoppeling
  • Samenvatting door voorzitter Ondernemersvereniging Theo Verboom, 
  • Vervolg en afsluiting door Annet Schukken, bestuur Doarpsbelang

We rekenen op uw komst, jong en oud!

Mei groetnis, Doarpsbelangadvertentie