2022-02-04 21:41:18
vrijdag 4 februari 2022

Súdwest-Fryslân tackelt verkeersproblemen afrit Sneek-Oost

Een tijdelijke oplossing voor de verkeersproblemen bij de afrit Sneek-Oost ligt in het verschiet. De gemeente wil, vooruitlopend op de definitieve oplossing, de afrit Sneek-Oost alvast verbeteren. Het college stelt de raad voor om € 375.000,- beschikbaar te stellen.

Met het nemen van een tweetal maatregelen zullen de meeste files vanuit Joure verdwijnen. Zo wordt de toerit naar de rotonde Lorentzstraat–Oppenhuizerweg–N354 verdubbeld en komt er een extra rijstrook op een deel van de rotonde. Het verkeer dat komend vanaf Bolsward afslag 22 neemt kan dan beter doorstromen. De oplossing voor de korte termijn past binnen de plannen voor de lange termijn. Voor deze definitieve oplossing is een aantal mogelijkheden in onderzoek, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van extra rijstroken, het aanpassen van de rijrichting en mogelijkheden voor fietsers.

Er zijn al langere tijd problemen bij afrit 22 van de N7 Sneek-Oost. Door files in de spits komt het regelmatig voor dat het verkeer tot op de hoofdrijbaan van de N7 stilstaat. Dit is een onveilige situatie die de gemeente wil oplossen. Wethouder Mirjam Bakker is blij dat er nu een (tijdelijke) oplossing rond afslag 22 komt: ‘Deze kwestie is ons al langere tijd een doorn in het oog. We zijn hierover ook in gesprek met wegbeheerder Rijkswaterstaat. Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit, dit is de reden dat we als gemeente deze handschoen nu alvast oppakken.’

Vooruitlopend op de definitieve oplossing is er een onderzoek gestart. Als de raad akkoord gaat, wordt in de herfst met de aanleg begonnen.    


advertentie