2022-02-19 19:56:17
zaterdag 19 februari 2022

Fordivedaesje drok mei tariedings op “It Deiboek fan Anne Frank”

Bliid binne se by Fordivedaesje om op'e nij oankundigje te kinnen dat sy it bysûndere en yndrukwekkende tonielstik "It Deiboek fan Anne Frank" spylje, en wol op:

freed 22 april, 
sneon 23 april, 
sneon 30 april, 
snein 1 maaie
woansdei 4 maaie 

Foar mear ynformaasje en kaartferkeap sjoch op website 
www.fordivedaesjetopentwel.nl

De 'âlde' kaarten fan 2020 binne noch hieltyd jildich. De kaarthâlders hawwe hjir al berjocht oer hân.


advertentie