2023-03-14 19:26:02
woensdag 15 maart 2023

Stembureau in It Harspit geopend voor de verkiezingen

Vandaag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Het stembureau in It Harspit is open van 07.30 tot 21.00 uur. U bent dus de hele dag welkom!

Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in uw provincie en uw waterschap. Ook heeft u indirect invloed op de verkiezing van de Eerste Kamer.

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op de volgende sites:
https://www.fryslan.frl/verkiezingen2023
https://www.wetterskipfryslan.nl/waterschapsverkiezingen-2023


advertentie