2023-11-07 19:03:27
dinsdag 7 november 2023

'Van ondernemer naar leider'

Gisteravond vond in groepsaccommodatie De Friese Hoeve een algemene ledenvergadering van de OVTT plaats. Naast de agendapunten van de ondernemersvereniging van Top & Twel was er ook ruimte voor een gastspreker en netwerkcontact.

In Top en Twel speelt veel
Hoewel de vergadering luchtig van toon is, wordt ook deze keer duidelijk dat de OVTT veel op zijn bordje heeft. Want al zijn de dorpen Top & Twel niet vergelijkbaar met de grotere steden in onze provincie, er is wel degelijk veel aan de hand. De problemen rondom de tunnel, de staat van de brug, geluidshinder A7, bronbemaling, Natura2000 en gaswinning. Onderwerpen waarvan je in eerste instantie zou zeggen: “is het aan een ondernemersvereniging om zich hiermee bezig te houden?” Het bestuur zou meteen bevestigend antwoorden.

Maatschappelijk belang 
Veel van deze problematieken hebben invloed op de ondernemers in ons dorp en daarnaast dien je als ondernemer het maatschappelijk belang van jouw werkomgeving en de leefomgeving van jouw personeelsleden. De OVTT ziet zich dan ook genoodzaakt om hierin mee te denken samen met Dorpsbelang. Binnen de OVTT worden werkgroepen gevormd om de werkdruk van dit alles behapbaar te houden.

Afscheid van Tinus Snijders
Deze avond wordt er ook afscheid genomen van één van de bestuursleden. Tinus Snijders van Hart van Friesland heeft zich 8 jaar ingezet voor de OVTT. Hij hield zich bezig met Boot Holland, nam de organisatie van de BHV-cursussen op zich en zorgde voor een goede bewegwijzering naar de bedrijven in ons dorp. Een man die nooit een vergadering oversloeg en op de achtergrond veel inzet toonde. Met een groot bos bloemen en applaus werd hij bedankt. Hessel Bouma is ook aftredend maar stelt zich opnieuw herkiesbaar waar ieder aanwezig (bestuurs)lid dankbaar voor is. Koos Oosterhaven van De Lytse Oosterhaven wordt daarna voorgedragen als nieuw bestuurslid en met applaus benoemd. 

Van luisteren naar leiden
Na de officiële vergadering wordt het woord gegeven aan de spreker van die avond. In een presentatie gegeven door Mark Stam komen diverse onderwerpen aan bod die met leiderschap en ondernemen te maken hebben. Er wordt gevraagd naar de drive van de ondernemers en waar hun staart van gaat kwispelen. Hoe ze vanuit de diverse rollen van een leider leiding kunnen geven aan het personeel. Er zijn wellicht nieuwe inzichten, maar ook de nuchterheid van T&T ondernemers komt duidelijk naar voren. Een grap hier en daar, vooral aanpakken en gewoon doorgaan met wat ze doen. Ondernemen!


advertentie