2021-02-25 20:17:23
donderdag 25 februari 2021

Elementen van Efko beton geven fundament aan kades in historische centra

In het centrum van Balk en Sneek worden momenteel historische kademuren gerenoveerd. Voor deze uitzonderlijke projecten worden de kademuurelementen van Efko Beton uit Uitwellingerga gebruikt als fundament. Deze elementen maken het mogelijk dat het metselwerk van de bestaande kademuren wordt hergebruikt.

Rijksmonument kademuur Looxmagracht Sneek
In Sneek worden de monumentale kademuren van de Looxmagracht gerenoveerd. Omdat de gemetselde kademuur een Rijksmonument is, vergde dit werk een bijzondere aanpak. Over een lengte van 180 meter is al het metselwerk zorgvuldig verwijderd. In de werkplaats van aannemer Oosterhof Holman uit Harlingen worden de stenen hergebruikt en opgemetseld op de kademuurelementen van Efko Beton (zie foto). Deze kademuurelementen worden vervolgens weer op hun plaats gezet, waardoor de historische uitstraling blijft behouden.

Kademuren Elfstedentochtroute Balk
Een paar kilometer verderop, in Balk, worden door aannemer Jansma Drachten de kademuren van de Luts hersteld en gerenoveerd. De Luts maakt onderdeel uit van de Elfstedenroute en stroomt door het centrum van Balk. Hoewel een deel van de kademuur kon worden gereinigd en hersteld, was voor 190 meter kademuur vervanging noodzakelijk. Daarvoor wordt de bestaande kademuur in delen gezaagd en op elementen van Efko Beton geplaatst. Zo houdt het deel dat nu compleet wordt vervangen dezelfde uitstraling als de delen die gereinigd en hersteld zijn. 
Twee bijzondere projecten met historische en zelfs monumentale waarde, waarbij hergebruik van het huidige metselwerk op bijzondere wijze wordt toegepast.

(Bron: Balkster Courant)


advertentie