2021-07-14 19:35:45
woensdag 14 juli 2021

IFKS silerij opnij skrast

It ljocht stie al op grien, mar troch de oprinnende coronabesmettingen kin ek dit jier it IFKS kampioenskip net troch gean. En dat is in flinke klap foar de organisaasje en alle dielnimmers.

It probleem is net iens sa bot de silerij sels, mar it tafersjoch lâns de wâl dat der gijn publyk op de wedstriden ôfkomt. It kampioenskip is dêrtroch net feilich te organisearjen.

Dit is ek in tsjinslach fansels foar de bemanning fan 'ús' Top&Twelster skûtsje. De tarieding op de wedstriden wie al folop uteinset. It skûtsje soe dit jier útkomme yn de B-klasse.

Ek is der in streek set troch it SKS kampioenskip.


advertentie