2023-01-23 11:10:19

Ledenvergadering 2023

dinsdag 7 februari 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Oranjevereniging Oppenhuizen & Uitwellingerga staat gepland op dinsdag 7 februari om 20:00u

Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 3. Notulen eerste algemene ledenvergadering 17-03-2022

 4. Notulen tweede algemene ledenvergadering 04-04-2022

 5. Vaststellen agenda

 6. Jaarverslag 2022

 7. Verslag penningmeester 2022

 8. Kascommissie

 • Verslag kascommissie 2022

 1. Verzoek tot verlenen van kwijting aan het bestuur

 2. Bestuursverkiezing

Aftredend 

 • Niels Hofman

 • Jonneke Van De Wetering

Kandidaat bestuursleden: 

 • Dieuwke Atsma

 

----------------------------------------------------     Pauze     ----------------------------------------------------


 

 1. Planning dorpsfeest data 2024

  • Voorstel 6 t/m 9 juni 2024

 2. Bespreken programma 2023

  • Koningsdag

  • Dorpsfeesten

 3. Rondvraag

 4. Sluiting

 advertentie