2023-09-04 21:42:12

Krystdiner yn it Harspit

zaterdag 16 december 2023 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 17:30

Hearlik en noflik út iten yn eigen doarp mei de kryst? Dat kin ek dit jier wer yn It Harspit.

Jou jim dêrom gau op foar it Krystdiner op sneon 16 desimber. Dat kinne jim dwaan yn it Harspit, of eefkes belje 0515 559666, of stjoer in mail nei evenementen@itharspit.nl.

It Krystdiner fynt plak yn gearwurking mei Eetcafé De Buorren.


Geplaatst door: MFC It Harspit

advertentie