2023-09-28 20:19:03

Jaarvergadering IIsclub Rept u

maandag 27 november 2023 Plaats: Café De Buorren Aanvang: 20:00

Algemene ledenvergadering IJsclub Rept U

Maandag 27 november 2023. Aanvang 20.00 in Café De Buorren Uitwellingerga 

Een vergadering waarin we de vaste punten behandelen (zie onderstaande wurklist), een spreker verwelkomen en een verloting hebben. Wees welkom! 

 

SPREKER: Wat gebeurt er als ooit de legendarische woorden “It giet oan” uitgesproken worden? Staat Friesland dan op zijn kop? Johan Hoogland vertelt ons hoe hij als Elfstedentocht Rayonhoofd Sneek er dan klaar voor is.

 

VERLOTING: Zit u er ook graag warmpjes bij. We hebben meerdere prijzen te verloten. Zo ook een kuub stookout!

 

WURKLIST:

 1. Iepening en meidielings
 2. Ynkommen stikken
 3. Ferslach lêste ledegearkomste en jieroersjoch
 4. Ferslach skathâlder
 5. Befinings kaskommisje en beneaming nije kaskommisje
 6. Bestjoerssaken: ôfgeand en werkiesber (Afke Kuindersma-Hooghiemstra en Monica Jorna)
 7. Beneaming karmasters: ôfgeand en werkiesber (Ane Ferwerda)
 8. Omfraach
 9. Skoft mei ferlotting (o.a. DE GLEONHJITTE HAADPRIIS kuub stookhout)
 10. Gastsprekker: Johan Hoogland (Elfstedentocht Rayonhoofd Sneek)
 11. Sluting


advertentie