2023-10-28 10:39:58

3e Dorpsavond Top & Twel van Toen naar Toekomst

woensdag 29 november 2023 Aanvang: 20:00

De 3e dorpsavond over de dorpsvisie Top en Twel, van Toen naar Toekomst.

't Harspit van 20:00 tot 22:00

Programma

Welkom, door Luuk Westert (vz Doarpsbelang) en Koos Oosterhaven (vz Energiecoöperatie Top&Twel).

Doel van de avond

Waar staan we nu? Hoe ver zijn we met de Dorpsvisie?

Wat worden de thema’s in de dorpsvisie?

Blik terug en blik vooruit

Inspiratie uit andere dorpen: Lucy Gelderblom van Doarpswurk geeft een toelichting op hoe andere dorpen het opstellen van een dorpsvisie hebben aangepakt, welke thema’s dat oplevert en hoe er in die dorpen vervolg wordt gegeven aan die thema’s.

Pauze

Uit de oogst van het dorpsvisietraject zijn ideeën en onderwerpen genoemd waar we nu al mee kunnen beginnen. Daar hebben we geen dorpsvisie voor nodig, daar kan nu al mee worden begonnen. In actietafels willen we met u in gesprek over ideeën, richting en kijken waar de energie ligt om hier mee aan de slag te gaan.

Actie-tafels

  1. A-7-overlast beperken

  2. Welkom nieuwe inwoners

  3. Toerisme, inclusief wandel- en fietsroutes

  4. Ruilmarkten

  5. Entree dorpen verbeteren

  6. Winkel, Theetuin, Fietsreparatie

  7. …. Er is nog ruimte voor een aanvullend thema

Plenaire terugkoppeling van de actietafels

Samenvatting door voorzitter Ondernemersvereniging Theo Verboom,

Vervolg van het Dorpsvisieproces en afsluiting door Annet Schukken, bestuur Doarpsbelang

 advertentie