2024-02-14 18:55:54

ALV Zwemvereniging De Gravinnepoel

woensdag 6 maart 2024 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Agenda (leden)vergadering Zwemvereniging de Gravinnepoel

Tijd: 20.00-21.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Aanwezig bestuur: Melis van der Meer, Ingeborg Muizer, Goosen Riphagen en RemkoMuizer.

1. Opening

2. Doel van de agenda vaststellen
- Informeren over de stand van zaken
- Bestuurlijke overdracht

3. Korte terugblik en vooruitblik
- Terug in de tijd
- Huidige tijd
- Vooruitblik

4. Financiële situatie
- Inzicht in de financiële situatie

5. Bestuursoverdracht
- Melis van der Meer (voorzitter)
- Ingeborg Muizer (secretaris en penningmeester)
- Goosen Riphagen (algemeen lid, niet ingeschreven bij KvK)
- Remko Muizer (algemeen lid, niet ingeschreven bij KvK)

Wij, bovenstaande bestuursleden, hebben middels een oproep via www.topentwelonline.nl onze zorgen uitgesproken over het gebruik van Zwemvereniging De Gravinnepoel en aangegeven de taken over te willen dragen aan een nieuw bestuur. Een groep gebruikers, onder leiding van Sonja Ozinga, heeft hier positief op gereageerd en staan open dit van ons over te nemen.

6. Wat verder ter tafel komt

7. Afsluiting


Geplaatst door: De Gravinnepoel

advertentie