2022-09-20 17:53:42
dinsdag 20 september 2022

Wetterskip Fryslân vervangt gemaal Leijepolder bij Oppenhuizen

Met het nieuwe gemaal Leijepolder houden de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga ook in de toekomst droge voeten. Wetterskip Fryslân start eind september met de bouw van het gemaal in de buurt van Oppenhuizen (onder Sneek). Het nieuwe gemaal vervangt het oude gemaal uit 1974. De bouw van gemaal Leijepolder kost in totaal ruim 350.000 euro. Het nieuwe gemaal is naar verwachting in maart 2023 klaar.

Het oude gemaal aan de Leijepoel moet worden vervangen. De huidige bemalingsinstallatie is 48 jaar oud en heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Het nieuwe gemaal Leijepolder wordt voor het oude gemaal gebouwd.

Gemaal Leijepolder
Het gemaal bemaalt de polders rond de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga aan beide kanten van de snelweg A7. Dit gebied is ongeveer 250 hectare groot. De nieuwe pomp verwerkt straks per minuut 20 kuub (20.000 liter) water. Het water wordt via een nieuwe uitstroomput geloosd in de Leienpoel op de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten).

Met het nieuwe gemaal kan Wetterskip Fryslân het water in de polders beter op peil houden. In perioden van extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. Belangrijk voor de vismigratie is dat het nieuwe gemaal een visvriendelijke pomp krijgt. Zo kunnen vissen ongeschonden van de polder naar de Friese boezem zwemmen.

Verkorte bouwperiode
Aannemer Jelle Bijlsma start eind deze maand  met de bouw van het nieuwe gemaal. De betonconstructie van het gemaal wordt als prefab constructie aangebracht. Dit betekent dat de betonnen delen niet ter plaatse worden gestort, maar in de fabriek en in delen worden aangevoerd. Hiermee kan de bouwperiode op de bouwlocatie zelf worden verkort. Wel is er door de werkzaamheden tijdelijk meer bouwverkeer op de openbare weg (Leijepoel).

1000 gemalen
Gemaal Leijepolder maakt deel uit van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 stuwen en ongeveer 5.000 inlaten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân. Die zorgen samen voor het gewenste waterpeil in sloten, kanalen en meren.


advertentie