2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

vr 1-04

As snie foar de sinne…

Snie, wiete snie yn dizze tiid fan it jier komt wol faker foar, mar sa'n 'Winter Wonderland' as justerjûn en fannemoarn, dat is dochs wol bysûnder.

zo 14-02

In wike winterwille yn Top en Twel e.o.

Nei in wike snie- en iiswille liket it der op dat it nei hjoed alwer dien is mei de winter. Dêrom noch eefkes in weromblik op it moaie winterwaar fan de ôfrûne dagen.