1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

za 31-07

Tsjerketsjinst begjint snein letter

At jo moarnier nei de preek ta wolle, hâldt der dan rekken mei dat dizze net om 9.30 oere, mar om 11.00 oere begjint. Rom de tiid diskear dus om thús earst eefkes in bakje te dwaan.