1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

za 30-01

Lockdown Run troch it doarp

Fysiowymbrits hat in moaie manier betocht om der yn dizze lockdown op it gebiet fan sport en beweging dochs it bêste fan te meitsjen. Foar de kommende wiken is der nammentlik troch...