3 Nieuwsberichten (1 t/m 3)

vr 12-11 door MFC "It Harspit"

Voorstellingen 'Wat Soesto!' verplaatst naar 29 december

De voorstelling Wat Soesto! kan op zaterdag 13 november 2021, helaas niet doorgaan in MFC It Harspit in Toppenhuzen. Deze wordt verplaatst naar 29 December. Bezitters van een toegangskaart...

Revue fan Kommer en Kwel foarearst útsteld

Tige spitich, mar de revue 'Laat maar gaan' fan jankfoddekoar Kommer en Kwel giet foarearst net troch. De foarstelling yn it Harspit soe yn oktober plak fine. Dat is noch in hiel ein...

vr 18-12 door MFC "It Harspit"

Teaterstik 'Wat Soesto' yn It Harspit is útsteld

Alle foarstellings fan it teaterstik 'Wat Soesto' dy't foar jannewaris op it programma stiene binne útsteld. Dit stik soe op 15 jannewaris spile wurde yn It Harspit en wie ek al...