1 Nieuwsberichten (1 t/m 1)

di 4-05

Dorpentocht 316

Mei it symboalyske krús fan Jezus is op 5 april de Dorpentocht 316 fan de stifting Unite in Christ fan start gien. It doel fan dizze kuiertocht tusken Peaske en Pinkster is om...