2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

vr 18-03 door Motortreffen Top en Twel

Motortreffen Top en Twel in april

Zaterdag 23 april a.s. gaan we een mooie route door de Achterhoek rijden. Het is de bedoeling om ’s ochtends 9,00 uur te vertrekken vanaf de Centerrr in Oppenhuizen.

Schnitzel-motortocht tenei yn de maitiid

Sa as miskien noch wol bekend, hawwe Rob Bakker en Wiebren Gras de organisaasje fan de Schnitzeltocht oernommen, mar troch de corona koene de lêste twa edysjes fan dit Top&Twelster...