2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

vr 18-02

Koade read foar swiere stoarm

Der wurdt foar fanmiddei en jûn in swiere stoarm ferwachte. Koade read jildt yn Fryslân fanôf fanmiddei 15.00 oant freedtenacht 3.00 oere.

do 4-11

Measte delslach fan oktober falt yn Toppenhuzen

Oktober wie in tige wiete moanne. Foaral yn it súdwestlike part fan ús provinsje is in soad delslach fallen, folle mear as trochsneed yn oktober.